Publicaties

Massahysterie in de Verenigde Staten en Nederland: De affaire rond de McMartin Pre-School en het ontuchtschandaal in Oude Pekela, in: Peter Burger en Willem Koetsenruijter (red.), Mediahypes en moderne sagen: Sterke verhalen in het nieuws, Leiden, Stichting Neerlandistiek Leiden, 2004, blz. 53-69.

Van kwaad tot erger: De sociale constructie van satanisch ritueel misbruik in de Verenigde Staten en Nederland, Dissertatie Universiteit Maastricht, Uitgegeven in eigen beheer, 2009.

Tezamen met: Charlotte D.C.J. van Mourik, Jasper M. Neefe en Angela E.M. de Ridder, De sociale constructie van georganiseerde criminaliteit in Nederland, in: Martin Moerings (eindred.), Hoe punitief is Nederland?, Pompe reeks, Deel 14, Arnhem/Utrecht, Gouda Quint/Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen en Nederlandse Vereniging voor Kriminologie, 1994, blz. 237-251.