Publications

Massahysterie in de Verenigde Staten en Nederland: De affaire rond de McMartin Pre-School en het ontuchtschandaal in Oude Pekela, in: Peter Burger and Willem Koetsenruijter (Eds.), Mediahypes en moderne sagen: Sterke verhalen in het nieuws, Leyden, Stichting Neerlandistiek Leiden, 2004, blz. 53-69.

Van kwaad tot erger: De sociale constructie van satanisch ritueel misbruik in de Verenigde Staten en Nederland, Dissertation Maastricht University, Self-published, 2009.

Together with: Charlotte D.C.J. van Mourik, Jasper M. Neefe and Angela E.M. de Ridder, De sociale constructie van georganiseerde criminaliteit in Nederland, in: Martin Moerings (Final Ed.), Hoe punitief is Nederland?, Pompe reeks, Deel 14, Arnhem/Utrecht, Gouda Quint/ Willem Pompe Institute for Criminal Science and the Dutch Criminological Association, 1994, pp. 237-251.