Publikationen

Massahysterie in de Verenigde Staten en Nederland: De affaire rond de McMartin Pre-School en het ontuchtschandaal in Oude Pekela, in: Peter Burger en Willem Koetsenruijter (Red.), Mediahypes en moderne sagen: Sterke verhalen in het nieuws, Leiden, Stichting Neerlandistiek Leiden, 2004, S. 53-69.

Van kwaad tot erger: De sociale constructie van satanisch ritueel misbruik in de Verenigde Staten en Nederland, Dissertation Universität Maastricht, Selbst veröffentlicht, 2009.

Zusammen mit: Charlotte D.C.J. van Mourik, Jasper M. Neefe und Angela E.M. de Ridder, De sociale constructie van georganiseerde criminaliteit in Nederland, in: Martin Moerings (Endred.), Hoe punitief is Nederland?, Pompe reeks, Deel 14, Arnhem/Utrecht, Gouda Quint/Willem Pompe Insti­tut für Straf­rechtswissenschaften und die Niederländische Vereinigung für Krimi­nolo­gie, 1994, S. 237-251.